top of page

Älyhoiva-ohjelma

MIKÄ ÄLYHOIVA?
 

Älyhoiva-ohjelma yhdistää älykkäiden teknologiaratkaisuiden ja niiden ympärille rakentuvien palveluiden tuottajat. Yhteistyön tavoitteena on luoda helposti lähestyttäviä hoiva-alan tuote- ja palvelukokonaisuuksia, jakaa osaamista ja resursseja, ja siten synnyttää uutta kasvua ohjelmaan osallistuville yrityksille.

Hoivatoiminnan ympärille on syntynyt lukuisa joukko älykkäitä, digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja ja palveluita. Palveluiden verkosto on hyvin monimuotoinen. Markkinoilta puuttuu ratkaisu, jossa tämä monimuotoinen verkosto yhdistetään asiakkaalle helppokäyttöiseksi palvelukokonaisuudeksi.  Tämän johdosta Suomen Kotidata Oy ja Suomen Yrityskehitys Oy rakentavat kumppaneiden kanssa Älyhoiva/Smart care -kokonaispalvelumallia. Suomen Yrityskehitys kokoaa Kotidatan ympärille erilaisia älykkäiden hoivatuotteiden ja -palveluiden toimijoita. Palvelukokonaisuus kaupallistetaan kotimaan lisäksi kansainvälisille markkinoille.

älyhoiva-ohjelma | Smart Care

Palvelut ja teknologiat liittyvät erityisesti kotona tai kodinomaisessa ympäristössä asumiseen ja asumisen tukemiseen. Tästä esimerkkinä muun muassa etälääkäripalvelut, terveyden monitorointi ja mittaaminen, terveyden etäseuranta sekä muut palvelut aina lukitus- ja kulunhallintaratkaisuihin asti. Tämä uusi, tuotteistettu kokonaispalvelukonsepti rakennetaan loppuasiakkaalle mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Kotidatan toiminnan avulla varmistetaan palvelun toimivuus loppukäyttäjän näkökulmasta ja asiakkaiden kyky omaksua sen käyttö. 

Suomen Yrityskehitys Oy on projektin mahdollistaja. Yritys on toiminut 10 vuotta yritysten kasvun ja arvon kasvattamisen kansainvälisenä asiantuntijana. Yrityksellä on asiantuntijoita Suomen lisäksi Tukholmassa, Roomassa, Frankfurtissa ja Yhdysvalloissa. Suunnittelemisen lisäksi yrityksen asiantuntijat ovat käytännön toimenpiteillä kehittäneet yli 150 yrityksen liiketoimintaa – myynnistä kumppanuuksiin ja rahoituksesta kansainväliseen kasvuun.

Älyhoiva -projekti liittyy Yrityskehityksen laajempaan Smart Digital Home kehittämisohjelmaan, jonka teemoja ovat energiatehokkuus, turvallisuus, kommunikaatio, rakentaminen ja sisustus, viihtyminen ja hyvinvointi. Haku ohjelmaan on jatkuva.

Yhteistykumppanit
YHTEISTYÖKUMPPANIT

Ohjelmaan on valikoitunut mukaan alansa parhaita toimijoita. Uusia, kokonaisuutta täydentäviä yrityksiä haetaan mukaan jatkuvasti. Älyhoiva-ohjelma on osa Suomen Yrityskehityksen laajempaa Smart Digital Home – ohjelmakokonaisuutta.

älyhoiva-ohjelma | Smart Care
älyhoiva-ohjelma | Smart Care
älyhoiva-ohjelma | Smart Care
älyhoiva-ohjelma | Smart Care
Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä

Voit soittaa tai laittaa meille viestiä. 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä

Voit soittaa tai laittaa meille viestiä. 

bottom of page